Prestatiedrang manager blokkeert innovatie

4 september 2013 | Door redactie

Bent u competitief ingesteld, dan is de kans groot dat u innovatie binnen uw organisatie tegenwerkt. Dit zult u niet bewust doen, maar als u steeds de concurrentie aangaat, zult u minder openstaan voor de ideeën die uw medewerkers aandragen.

Uit promotieonderzoek van Roy Sijbom aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat competitief ingestelde leidinggevenden innovatie blokkeren. Deze leidinggevenden staan namelijk minder open voor creatieve ideeën van hun medewerkers dan leidinggevenden die zichzelf graag willen verbeteren.

Leidinggevenden voelen zich bedreigd

Leidinggevenden die graag de beste willen zijn en hun kennis en vaardigheden willen demonstreren aan hun team, zijn sneller geneigd creatieve ideeën van medewerkers in de kiem te smoren. Deze leidinggevenden zullen voorstellen tot verbeteringen op de werkvloer van medewerkers al snel als bedreigend ervaren voor hun positie. Ze zullen daardoor niet snel meegaan in de ideeën die medewerkers aandragen.
Daarnaast blijkt ook de manier waarop medewerkers ideeën aandragen belangrijk te zijn. Zo kunnen de toon waarop en de insteek van een idee al bepalen of de leidinggevende meegaat in een idee. Een medewerker die zijn idee brengt op een vriendelijke toon maakt bijvoorbeeld de meeste kans. Ook zal de medewerker zich tijdens het presenteren van het idee vooral moeten richten op de bruikbaarheid van het idee en de problemen zo min mogelijk moeten benadrukken.

Het is zonde om ideeën te laten schieten

Bent u competitief ingesteld of bent u altijd op zoek naar manieren om uw eigen functioneren te verbeteren? Staat u echt open voor de ideeën van uw medewerkers of voelt u zich stiekem ook een beetje bedreigd? Ga eens na wat voor u geldt en realiseer u dat het zonde is om goede ideeën van medewerkers aan u voorbij te laten gaan. Door ideeën regelmatig af te wijzen, zullen medewerkers uiteindelijk helemaal geen ideeën meer aandragen. Dat is zonde want zij begeven zich tenslotte iedere dag op de werkvloer en kunnen daarom ook makkelijk aangeven wat er beter kan.