Salarisonderhandelingen harder om inflatie te compenseren

5 oktober 2022 | Door redactie

Werkgevers moeten zich dit jaar voorbereiden op stevige salarisonderhandelingen. Werknemers zien door de hoge inflatie hun huidige salaris steeds minder waard worden. Om in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien, zullen sommige werknemers om een fikse loonsverhoging vragen.

Voor velen zal het stijgen van de cao-lonen en het krijgen van periodiekjes momenteel niet voldoende zijn om de stijgende prijzen van onder andere energie en boodschappen te compenseren. Zelfs niet met het prijsplafond waar bij normaal verbruik een huishouden maximaal €241 per maand kwijt is aan de energierekening. Om de huidige levensstandaard te kunnen voortzetten, zijn salarisonderhandelingen nodig om het loon nog meer te verhogen. Een beoordelingsgesprek (tool) of het verlengen van een contract zijn momenten om de hoogte van het salaris te bespreken. De kans bestaat dat werknemers dit moment niet gaan afwachten en eerder aan de bel zullen trekken om het gesprek aan te gaan (tool) over hun mogelijke geldzorgen.

Invoeren individueel keuzebudget

Als leidinggevende is het verstandig om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om het salaris aan te passen aan de huidige inflatie. Wat kan er bijvoorbeeld binnen de huidige cao? En als het loon niet direct te verhogen is, wat kan er wel en wanneer? Is de vergoeding voor het woon-werkverkeer hoog genoeg om alle kosten te dekken? Werkgevers kunnen ook denken aan het invoeren van een individueel keuzebudget. Hiermee kunnen werknemers vakantiedagen inruilen tegen extra salaris. Er zijn zelfs werkgevers die hun werknemers financieel helpen met de hoge energiekosten.

Werknemers in de schulden

De geldzorgen van werknemers werden onlangs nog bevestigd door een onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst. 38% van de respondenten gaf aan druk te voelen om te onderhandelen over zijn salaris door de inflatie. 20% is bereid om een nieuwe baan te zoeken als de salarisonderhandelingen mislukken. En 35% geeft aan secundaire arbeidsvoorwaarden te willen inleveren voor geld. De urgentie is vooral groot bij werknemers die in de schulden dreigen te komen (tool).