Succesvol samenwerken vraagt om een strakke taakverdeling

20 februari 2019 | Door redactie

De manager die met zijn team werkzaamheden tot een goed einde wil brengen, ontkomt niet aan samenwerken. De leidinggevende heeft hierin een dubbelrol: hij moet zelf goed samenwerken met de werknemers in het team en hij heeft de taak om collega’s optimaal te laten samenwerken. In geen van beide gevallen is succes vanzelfsprekend.

Als een leidinggevende niet voortdurend aandacht besteedt aan vaardigheden zoals sparren, communiceren, overleggen (toolbox) en taken verdelen, kan de samenwerking binnen een team gemakkelijk misgaan. Samenwerken is namelijk niet een natuurlijke neiging van mensen, maar wel nuttig. In samenwerkingsverband kunnen werknemers grotere taken aan, betere oplossingen vinden en de taken zo verdelen dat iedereen doet waar hij het beste in is. Dat verhoogt de kwaliteit en de efficiëntie van het werk aanzienlijk.

Duidelijke afspraken maken en communiceren

Er is sprake van een goed functionerend team als:

  • er met alle werknemers binnen een team werkbare en duidelijke afspraken zijn gemaakt;
  • alle teamleden een duidelijk omschreven rol en taak hebben;
  • alle teamleden zich verantwoordelijk voelen en zich aan hun afspraken houden;
  • iedereen zich inzet voor het gezamenlijke doel, niet alleen voor hun eigen deeldoelstellingen;
  • de teamleden open communiceren met elkaar;
  • iedereen (dreigende) conflicten durft te benoemen en deze op een constructieve manier wil bespreken.

Goed functionerende teams kennen een strakke taakverdeling, op basis van de vaardigheden en rollen van de teamleden. De leidinggevende leidt dit proces en hakt de knopen door.

Meer informatie over arbeidsconflicten vindt u in de toolbox Zo zorgt u voor een organisatie zonder arbeidsconflicten.