Talent heeft bevestiging nodig om te kunnen groeien

25 april 2018 | Door redactie

Sommige werknemers zijn geboren leiders, maar beschikken nog niet over genoeg ervaring om een leidinggevende functie te bekleden. Als een manager een talentvolle werknemer onder zijn hoede heeft, kan hij op drie manieren met deze leider in de dop omgaan.

Een belangrijk onderdeel van leiderschap is werknemers laten groeien en ontwikkelen (tool). Toch staat dit niet altijd hoog op de agenda van de leidinggevende. Dat is niet alleen funest voor de motivatie van talentvolle werknemers, ook de organisatie loopt daardoor kansen mis.

Omgaan met talent op drie manieren

Er zijn drie manieren uit de praktijk waarop een leidinggevende met talentvolle werknemers kan omgaan:

  • Langzaam laten uitdoven. Als iemand na jaren hard werken leidinggevende is geworden, wil hij deze positie graag behouden. In plaats van dat hij werknemers uit zijn team helpt ontwikkelen, is hij alleen maar bezig met het beschermen van zijn positie. Op die manier dooft talent van anderen langzaam uit.
  • Er gebeurt net niks. De leidinggevende wil werknemers helpen ontwikkelen, maar het staat niet op zijn agenda. Omdat de leidinggevende het te druk heeft, het niet belangrijk genoeg vindt of niet weet hoe hij het moet aanpakken, maakt een talentvolle werknemer geen stappen. Terwijl hij die hulp wel nodig heeft om hogerop te komen, zeker van zijn eigen manager.
  • Talent wordt bevestigd. De leidinggevende die talentvolle werknemers helpt versterken, helpt bij hun ontwikkeling, zoekt naar mogelijkheden, investeert tijd in gesprekken, geeft feedback, betrekt ze bij interessante projecten en stelt budget beschikbaar voor coaching (tool) en training.

Het is van belang dat een leidinggevende zich bewust is van welke methode hij toepast voor de ontwikkeling van talentvolle werknemers.