Talent is een succesvolle en bindende factor

22 januari 2016 | Door redactie

Leidinggevenden en medewerkers blijken nogal van mening te verschillen als het gaat om het benoemen van de leiderschapsstijl die leidinggevende toepast. De mate van hiërarchie en bureaucratie binnen de organisatie is een nóg groter punt van discussie. De meeste medewerkers hebben echter vertrouwen in het beleid van hun leidinggevende en delen de visie op talent.

Uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek onder 558 leidinggevenden en 116 medewerkers blijkt dat leidinggevenden en medewerkers nogal van mening en inzicht verschillen als het gaat om de manier van leidinggeven en de mate van hiërarchie en bureaucratie binnen de organisatie. Zo vindt slechts 5% van de leidinggevenden zijn leiderschapsstijl directief tegenover 30% van de medewerkers. Ook geven leidinggevenden zichzelf een 7,6 voor hun manier van leidinggeven (tool) de medewerkers een 6,4. Waar 59% van de leidinggevenden aangeeft dat hiërarchie en bureaucratie in hun organisatie verleden tijd zijn, geeft 68% van de medewerkers aan dat dit nog steeds aan de orde is.

Leidinggevenden zijn positief over de toekomst

Volgens 90% van de leidinggevenden hebben medewerkers vrijheid om de geformuleerde doelstellingen (tool) binnen de uitgezette koers te realiseren. Medewerkers zien dit heel anders: slechts 62% deelt dit gevoel van vrijheid. Ze zijn het wel redelijk eens over de zichtbaarheid van de CEO van de organisatie: 47% van de leidinggevenden en 56% van de medewerkers vindt dat de CEO vaak onzichtbaar is. Ook hebben beide partijen vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Leidinggevenden zijn echter positiever ingesteld dan de medewerkers. Van de leidinggevenden verwacht 73% dat zijn organisatie over drie jaar sterker is dan nu. Van de medewerkers heeft slechts 42% deze verwachting.

Talent is cruciaal voor de toekomst van organisaties

De visie op talent blijkt echter een behoorlijk eensgezind. Zowel leidinggevenden (90%) als medewerkers (91%) vinden dat talent meer talent aantrekt. Ook zijn ze het erover eens dat talentgerichte organisaties succesvol zijn omdat ze de medewerkers boven de procedures en functies stellen (leidinggevenden: 82%, medewerkers: 84%) en dat actief beleid voeren op talent de enige manier om als organisatie te overleven (leidinggevenden: 65%, medewerkers: 68%). Daarnaast zijn leidinggevenden (97%) en medewerkers (94%) het erover eens dat per situatie bekeken moet worden welk team of welke medewerker de betreffende taak het beste kan uitvoeren gezien het aanwezige talent. 

Bijlagen bij dit bericht

Analytisch en creatief denken
E-learning | VideoCollege 23 minuten