Thuiswerkers maken voornamelijk overuren

6 augustus 2014 | Door redactie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken biedt medewerkers de mogelijkheid files te mijden en kan helpen bij het vinden van een goede werk-privébalans. Toch werken veel medewerkers bij voorkeur op hun vaste werkplek op de vaste werktijden.

Uit het onderzoek ‘Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat slechts 32% van de medewerkers werkt op afwijkende werktijden en op een andere locatie dan zijn vaste werktijden en -plek. Maar liefst 46% van de thuiswerkenden werkt thuis om het werk af te maken. In die gevallen is er dus sprake van overwerk. Ook kunnen en willen medewerkers niet meer dan één tot twee dagen per week tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
Medewerkers willen vooral thuiswerken om werk en privé beter te kunnen combineren. De reden dat medewerkers liever niet thuis willen werken, is voor een kwart van de medewerkers dat ze bang zijn dat ze ongemerkt veel meer uren werken. Andere redenen om niet thuis te werken, zijn dat werken op de vaste locatie en reguliere werktijden een gewoonte is die ze niet willen veranderen, er gebrek aan onderling vertrouwen is of omdat thuiswerken niet past bij de cultuur van de organisatie.

Aansturing van leidinggevenden beïnvloedt keuze om thuis te werken

Ook de aansturing door de direct leidinggevende heeft veel invloed op de keuze om wel of niet thuis te werken. Zo geeft 47% van de respondenten aan op aanwezigheid te worden beoordeeld, en nog eens 31% weet niet of ze op output of aanwezigheid worden beoordeeld. Slechts een klein deel van de medewerkers zegt alleen op resultaat te worden beoordeeld. Het is zonde als medewerkers de voordelen van tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet benutten vanwege onduidelijkheden. Maak altijd duidelijke afspraken met uw medewerkers zodat zij weten waar ze aan toe zijn en op welke punten u ze beoordeelt. In het traject Thuiswerken vindt u diverse vaktools die u helpen het tijd- en plaatsonafhanelijk werken binnen uw organisatie in goede banen te leiden.