Toenemende stress vraagt om extra aandacht

25 juli 2013 | Door redactie

Uw medewerkers verkeren in onzekerheid. Als gevolg van de crisis is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vandaag de dag tenslotte geen garantie meer op een vast inkomen. Met een beetje pech krijgt ook uw organisatie te maken met fikse bezuinigingen, een reorganisatie inclusief ontslagrondes of erger nog: faillissement. Stressgerelateerde klachten zijn de afgelopen jaren dan ook behoorlijk toegenomen. Houd uw medewerkers dus extra goed in de gaten!

Uit het onderzoek ‘The effect of the recession on UK managers: the quality of working life 2007-2012’ van Cary L. Cooper – hoogleraar Organisatiepsychologie en Gezondheid aan de Lancaster University Management School blijkt dat als gevolg van deze onzekerheid stressgerelateerde klachten in de jaren tussen 2007 en 2012 met 20% zijn toegenomen.

Stress kan leiden tot ziekteverzuim

De cijfers uit het onderzoek onder 10.000 managers liegen er niet om. Luchtwegaandoeningen stegen met 37%, spijsverteringsproblemen met 22%, moeilijkheden om contact te leggen met andere medewerkers nam toe met 32% en het onvermogen om moeilijke beslissingen te nemen met 17%. Dit soort problemen vraagt om extra aandacht. Ze kunnen immers leiden tot burn-outs, langdurig ziekteverzuim of totale uitval. Onderzoek dus regelmatig of het stressniveau zodanig is toegenomen dat u moet ingrijpen.

Stressignalen herkennen en ingrijpen

Ga dus regelmatig met uw medewerkers (zowel in teamverband als individueel) in gesprek en maak de onzekerheid en de mogelijke gevolgen daarvan bespreekbaar. Probeer zo veel mogelijk onzekerheid weg te nemen en de praktische knelpunten op te sporen. Ga met medewerkers die een hoge werkdruk ervaren op zoek naar oplossingen om de werkdruk te verlagen. Denk aan de herstructurering van taken, het tijdig opnemen van vakantiedagen of het anders indelen van de werktijden.
Vaak helpt het als medewerkers erkenning krijgen voor hun problemen, als ze hun ervaringen kunnen delen en elkaar van tips kunnen voorzien. Geef hen die gelegenheid door hiervoor wat tijd te reserveren, bijvoorbeeld onder het mom van een themabijeenkomst. De vaktool ‘Stresssignalen’ geeft u een mooi overzicht van de symptomen waaraan u stress bij een medewerker kunt herkennen.