Trek ten strijde tegen werkstress

19 mei 2014 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een meerjarenplan aangekondigd om ziekte en uitval door stress op het werk aan te pakken. Een derde van de ziekmeldingen die een direct gevolg zijn van werk, wordt veroorzaakt door werkstress. Dat maakt werkstress tot het grootste beroepsrisico in Nederland. Samen met werkgevers, werknemers en de Inspectie SZW gaat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken.

De komende twee jaren staan gezonde werktijden, werkdruk en agressie centraal. Dit zijn de grootste risico’s op de werkvloer. In het derde en vierde jaar van de aanpak krijgt het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer de aandacht. Dat staat in een brief (pdf) die de minister stuurde aan de Tweede Kamer.
Ook lanceert de minister de campagne ‘Check je Werkstress’. De campagne wijst op de risico’s van werkstress en roept werkgevers en werknemers op om werkstress bespreekbaar te maken. Dit moet het onderwerp ‘verzuim door werkstress’ uit de taboesfeer halen.  

Wees alert op signalen van werkstress

Om vrij van stress te kunnen werken, moeten de arbeidsomstandigheden in orde zijn: een goede balans tussen werk en privé en geen agressie, pesten en intimidatie op de werkvloer. Spreek medewerkers aan op ongewenst gedrag; bijvoorbeeld als overspannen medewerkers op een negatieve manier het onderwerp van gesprek zijn. Wees alert op signalen die op werkstress kunnen duiden: veelvuldig kort verzuim, somberheid, wisselende stemmingen en kort aangebonden zijn of overspannen gedrag. In MT Rendement 5-2014 leest u meer over de aanpak van werkstress.