Uw invloed op betrokkenheid is beperkt

Is de betrokkenheid onder uw medewerkers groot, dan hoeft u zichzelf daarvoor niet de hemel in te prijzen. De invloed van directe collega’s op de betrokkenheid van medewerkers is namelijk groter dan die van de leidinggevende.

7 oktober 2015 | Door redactie

Of uw medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk en uw organisatie, hangt vooral af van de relatie die zij met hun collega’s hebben. Is die goed, dan leidt dit tot een goede werksfeer wat een positief effect heeft op de werknemersbetrokkenheid. Uw manier van leidinggeven speelt hierin dus een ondergeschikte rol. Dat blijkt uit Oracle Simply Talent, een onderzoek van Oracle naar werknemersbetrokkenheid in West-Europa. Voor het onderzoek werden meer dan 1.500 werknemers ondervraagd, waarvan 300 uit Nederland.

Werksfeer doorslaggevend voor betrokkenheid

Bijna de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan dat naaste collega’s ervoor zorgen dat ze betrokken zijn bij hun werk. Slechts een vijfde zegt dat de manager daar invloed op heeft. Maar daalt de betrokkenheid, dan geven de ondervraagden wel aan dat de leidinggevende daarin een rol speelt; 16% gelooft dat het seniormanagement daarvoor verantwoordelijk is en 14% wijst naar de directe leidinggevenden.
Toch is een hoge betrokkenheid wel te sturen door de juiste werkomstandigheden te scheppen. Bijvoorbeeld door het erkennen van prestaties, het geven van positieve feedback en het stimuleren van deelname aan projecten waarin de inbreng van medewerkers belangrijk is. Een goede werksfeer (tool) is dus doorslaggevend.