Uw medewerkers denken er anders over

23 januari 2015 | Door redactie

De kans is groot dat uw medewerkers niet zo tevreden zijn over uw functioneren en stijl van leidinggeven als u. Ook zou het kunnen dat u een bepaalde stijl van leidinggeven hanteert die uw medewerkers helemaal niet herkennen. Dit blijkt uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015.

Aan het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015 (pdf) hebben 332 leiders en 100 werknemers in Nederland meegewerkt. Bijna de helft van de leiders die deelnamen aan het onderzoek vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Zij geven veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan hun medewerkers. De leiders geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Medewerkers waarderen hun leiders echter met het cijfer 6,8.

De mensgerichte leiderschapsstijl is favoriet

Bijna de helft (47%) van de leiders geeft aan een mensgerichte stijl te hanteren. Van de medewerkers zegt echter maar 36% dat de leidinggevende deze leiderschapsstijl hanteert. De situationele stijl van leidinggeven neemt de tweede plek in en wordt door 38% van de leiders genoemd en door maar slechts 15% van de medewerkers. Van de medewerkers is 66% (zeer) tevreden over de stijl van leidinggeven. Voor leiders is dat percentage zelfs 85%.
Een meerderheid van de leiders (58%) en werknemers (60%) vindt dat het percentage vrouwen in leidinggevende posities (nu 30%) verhoogd moet worden naar 50%. Daarmee zou de effectiviteit van het managementteam worden vergroot.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten