Valkuilen voor teamwork omzeilen

24 april 2024 | Door redactie

Een team dat goed samenwerkt, kan bergen werk verzetten en innovatieve ideeën bedenken. Teamwork kent echter vijf valkuilen die een goede samenwerking in de weg staan. Goed teamwork heeft dus goed leiderschap nodig.

De Amerikaanse managementauteur Patrick Lencioni heeft de vijf grootste valkuilen van teamwork beschreven. De eerste valkuil beïnvloedt ook de volgende. Verloopt de samenwerking op de werkvloer dus niet als gewenst, kijk dan eens of onderstaande punten herkenbaar zijn.

Vijf valkuilen voor teamwork

Een groep werknemers die samenwerkt vormen nog niet per definitie een goed team. In de praktijk zijn er heel wat valkuilen te omzeilen om tot goed teamwork te komen:

 • Gebrek aan vertrouwen: werknemers vertrouwen elkaar niet genoeg om zich kwetsbaar op te stellen en hun zwaktes te laten zien. Dit staat een open en eerlijke communicatie en elkaar om hulp vragen  in de weg.
  Zorg ervoor dat werknemers elkaar beter leren kennen, ook persoonlijk, bijvoorbeeld door gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Als ze ervaringen en gevoelens met elkaar gaan delen, groeit het onderlinge vertrouwen.
 • Conflictmijdend gedrag: werknemers gaan conflicten uit de weg door het gebrek aan vertrouwen. Ze voeren dus geen oprechte discussies over onderwerpen die een goede en langdurige samenwerking beïnvloeden en nemen middelmatige beslissingen. Hierdoor ontstaat een schijnharmonie.
  Faciliteer discussiemogelijkheden zodat werknemers leren dat conflicten mogen bestaan. Probeer onuitgesproken meningsverschillen boven tafel te krijgen zodat ze een verdere samenwerking niet langer in de weg staan.
 • Weinig betrokkenheid: het mijden van discussies en confrontaties leidt ertoe dat de meningen van werknemers niet gehoord worden. Dit heeft als gevolg dat er weinig draagvlak is voor de genomen beslissingen en de betrokkenheid laag is.
  Vraag werknemers om hun mening, eventueel achteraf in de vorm van een evaluatie en geef inzicht in de overwegingen die hebben geleid tot de genomen beslissingen.
 • Verantwoordelijkheid afschuiven: een gebrek aan betrokkenheid heeft als gevolg dat werknemers zich niet erg verantwoordelijk voelen voor hun werk en gestelde doelen. Wees duidelijk over de gestelde doelen, bij wie de eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt en hoe werknemers deze doelen moeten realiseren.
 • Weinig oog voor (groeps)resultaat: voor een goede onderlinge samenwerking is het van belang dat werknemers het groepsresultaat voorop stellen.
  Breng de groepsdoelen regelmatig onder de aandacht. Mijd individuele beloningen maar beloon liever een groep medewerkers voor de gezamenlijke resultaten.