Verbeter de samenwerking met de DISC-methode

19 april 2023 | Door redactie

De samenwerking tussen werknemers goed laten verlopen is een uitdaging. Hapert de samenwerking, dan is het een optie om het bestaande gedrag van de werknemers te veranderen. Dat kost echter veel tijd en energie. Het is veel effectiever om uit te gaan van de kwaliteiten die werknemers hebben en die goed op elkaar af te stemmen. Het DISC-model helpt daarbij.

DISC is de afkorting van vier gedragskenmerken of ‘basistypen’. Volgens de DISC-methode bezitten werknemers alle vier de kenmerken, maar komt er altijd één dominante stijl bovendrijven. Om de vier basistypen gemakkelijk te onthouden, maakt het DISC-model gebruik van kleuren. Het model onderscheidt de volgende persoonlijkheidstypen:

 • Dominante stijl (rood): 
  werknemers met een dominante stijl, doelgerichte beslissers. Ze houden ervan om de leiding te nemen, zijn gericht op resultaten en stellen zich vaak onafhankelijk op.
 • Invloedrijke stijl (geel):
  invloedrijke werknemers, ze blinken vaak uit in hun communicatie. Het zijn echte teamspelers met veel originele ideeën. Ze praten graag en zijn enthousiast.
 • Stabiele stijl (groen):
  werknemers met een stabiele stijl, ze brengen harmonie en stabiliteit in een team. Ze zorgen voor anderen, kunnen goed luisteren en houden overzicht.
 • Consciëntieuze stijl (blauw):
  specialisten, de analytische denkers met oog voor detail in structuur. Ze houden zich graag aan de regels en leveren graag kwaliteit af.

De verschillende persoonlijkheidstypen vullen elkaar aan

Ieder persoonlijkheidstype heeft zo zijn eigen kwaliteiten waardoor ze elkaar mooi kunnen aanvullen. Door werknemers in te delen op basis van de persoonlijkheidstypen en de taakverdeling en de samenstelling van afdelingen, teams en projectgroepen (artikel) daarop af te stemmen, kan de onderlinge samenwerking verbeteren. Ook kunnen conflicten voorkomen (artikel) of eerder opgemerkt worden. Zo kan het helpen om in een team waar veel ‘gele werknemers’ zitten ook een ‘rood type’ toe te voegen zodat er sneller knopen doorgehakt worden.