Vergaderen: nieuw gedachtegoed door wissel van denkhoed?

16 maart 2023 | Door redactie

Een groep werknemers die steeds vastloopt in discussies, bestaat waarschijnlijk uit werknemers met heel verschillende denkstijlen. De zes denkhoeden van Edward de Bono kunnen uitkomst bieden.

De Maltese psycholoog Edward de Bono bracht in een publicatie uit 1985 verschillende denkstijlen in kaart, genaamd ‘de zes denkhoeden’. Deze verschillende denkstijlen kunnen flink met elkaar botsen, waardoor een discussie of vergadering vastloopt. De zes stijlen zijn:

  • Blauw: overzicht. Een werknemer met een blauwe denkhoed houdt altijd de hoofdlijnen in het vizier en vraagt zich af Waar draait het precies om? en Wat is het doel?
  • Rood: emotie. Welk emotioneel of instinctief gevoel roept het op? is wat een werknemer met een rode denkhoed zich afvraagt.
  • Zwart: kritisch. De kenmerken van een werknemer met een zwarte denkhoed zijn 'voorzichtig', 'oordelend' en 'sterke punten, problemen en zwakten zien'.
  • Wit: informatie. Iemand met een witte denkhoed vergaart continu kennis: Wat zijn de feiten, wat is bekend, wat niet, en wat moet onderzocht worden?
  • Geel: optimistisch. Een gele denkhoed zorgt ervoor dat een werknemer in principe positieve mogelijkheden blijft zoeken, óók in het negatieve.
  • Groen: creativiteit. Een groene denkhoed betekent dat een werknemer het nieuwe en uitdagende onderzoekend wil bekijken.

Onbewuste voorkeur voor denkstijl

Werknemers hebben onbewust een voorkeur voor een bepaalde stijl, maar iedereen kan álle stijlen toepassen. Lopen discussies binnen een team of projectgroep regelmatig spaak, dan kan het helpen om de verschillende denkstijlen binnen de groep in kaart te brengen. Zo is snel te zien waar de knelpunten zitten. Door de groepsleden vervolgens ‘de hoed’ van een andere denkstijl te laten opzetten en de discussie nogmaals te voeren, krijgen ze meer inzicht en begrip voor elkaars denkwijzen en kunnen ze ook beter op elkaar inspelen. De gekozen vergaderopstelling (tool) kan hier ook nog een rol bij spelen.