Vermijden van conflicten remt ontwikkeling van teams

Goed kunnen samenwerken is een voorwaarde voor een slagvaardig en succesvol team. Een goede werksfeer draagt daar uiteraard aan bij. Toch is een beetje onenigheid niet per se verkeerd. Het kan een team ook verder brengen.

7 juli 2021 | Door redactie

Om doelgericht en efficiënt te werken én op tijd de juiste resultaten te behalen, is het belangrijk dat een team goed samenwerkt. Roddel en achterklap en ruzie zijn daarbij flinke stoorzenders. Toch is het niet verkeerd om af en toe flink te botsen, zolang het eindresultaat er maar niet onder lijdt. Een team waarin nooit een onvertogen woord valt, loopt belangrijke inzichten mis en daarmee de kans om te groeien en beter te worden. De manager moet hiervoor de juiste omstandigheden scheppen.

Leren van elkaars fouten

Teams waarin wordt samengewerkt zonder dat teamleden af en toe met elkaar botsen, lijken het op het eerste gezicht goed te doen. Maar als dit komt doordat de teamleden elkaar niet durven tegen te spreken uit angst dat er een conflict ontstaat, is er geen sprake van een goede samenwerking. De teamleden zijn dan alleen maar bezig met elkaar te ontzien en niet gericht op het behalen van het beste resultaat. Bovendien voelen de teamleden zich beperkt. Eén van de pijlers van succesvolle teams is dan ook een open manier van communiceren. Teamleden moeten elkaar feedback durven geven (e-learning), zodat ze kunnen leren van elkaars fouten. Als ze zich moeten inhouden voor de lieve vrede, voelen ze zich niet gewaardeerd en zullen ze geen initiatief meer nemen. 

Manager geeft goede voorbeeld

De manager kan dit proces stimuleren en sturen. Door de teamleden te leren kritiek te geven en te ontvangen, worden ze uitgedaagd om hun bijdragen en ideeën aan te passen. Ook kan uit kritiek blijken dat iemand zijn vaardigheden moet ontwikkelen of nieuwe vaardigheden aan moet leren. Dit betekent niet dat het team conflicten moet opzoeken, maar ook niet dat het ze moet vermijden. Als de manager een veilige omgeving creëert waarin teamleden hun emoties durven uiten zonder bang te zijn dat dit negatieve gevolgen heeft, komt dat het team alleen maar te goede. De manager moet hierin uiteraard wel het goede voorbeeld geven.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Feedback geven
E-learning | VideoCollege 11 minuten