Vertrouwen speelt een cruciale rol in succes

19 augustus 2013 | Door redactie

Goede arbeidsomstandigheden en gunstige arbeidsvoorwaarden zullen medewerkers zeker stimuleren om goed te presteren. Vertrouwen tussen medewerkers onderling en tussen de medewerkers en de organisatie, blijkt echter het belangrijkst te zijn voor de prestaties van de organisatie.

Uit onderzoek van het Human Capital Institute blijkt dat vertrouwen tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en de organisatie grote invloed heeft op de prestaties van organisaties. Het niveau van vertrouwen in de onderzochte organisaties is gemeten door medewerkers te vragen hun werkgever beoordelen op een gedeeld gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid en door te vragen in hoeverre ze zich vrij en veilig voelen om meningen en ideeën te uiten.

Vertrouwen vertaalt zich in succes

De mate van vertouwen blijkt een cruciale rol te spelen in het vermogen van medewerkers om relaties op te bouwen en te onderhouden. En dat is ook weer van belang voor het bevorderen van de betrokkenheid van medewerkers en de werksfeer. Betrokkenheid uit zich vervolgens in de resultaten van een organisatie. Betrokken medewerkers zijn loyaler en zetten zich graag in voor het succes van hun werkgever. Uit het onderzoek kwamen de volgende cijfers naar voren:
Bij goed presterende organisaties:

  • voelt 69% van de medewerkers zich veilig om een mening te geven of ideeën te delen;
  • voelt 61% van de medewerkers zich gewaardeerd;
  • is de kans 60% groter dat de organisatie de medewerkers binnen kan houden dan bij organisaties met minder betrokken medewerkers;
  • roemt 56% van de medewerkers de mate van samenwerking binnen de organisatie;
  • is het 30% waarschijnlijker dat medewerkers vertrouwen hebben in het management;
  • rapporteren medewerkers een stijging van 19% in vertrouwen.

Bij slecht presterende organisaties:

  • rapporteert 41% van de medewerkers dat ze taken toegewezen krijgen die ze niet kunnen volbrengen;
  • vindt slechts 31% van de medewerkers het management capabel;
  • zegt slechts 29% van de medewerkers dat er sprake is van een goede samenwerking binnen de organisatie.