Vier ankers voor meer eenheid in een team

30 mei 2018 | Door redactie

Eenheid binnen alle teams zorgt ervoor dat uw organisatie als een geoliede machine loopt. Als de radertjes van een team stroef draaien, leidt dit maar al te vaak tot frustraties, irritaties en productiviteitsverlies.

Werken aan eenheid binnen afdelingen of teams, loont de moeite: er komt rust en de productiviteit gaat omhoog. Het vraagt wel de nodige tijd, inzet en energie. Ieder lid van het team (tool) werkt niet alleen in de eenheid, maar ook aan de eenheid. Het besluit om met de eenheid binnen het team aan de slag te gaan, moet dan ook door het hele team worden genomen, en niet door één teammanager of teamlid. Deze vier ankers bieden houvast bij het bouwen aan een team.

Een gezamenlijke doel of ambitie hebben

Door hetzelfde doel na te streven of eenzelfde ambitie te hebben, ontstaat er als vanzelf al eenheid. Het doel kan zijn een bepaalde klant binnenhalen of een bepaalde hoogte van de verkoopcijfers bereiken.  Of de ambitie van het team is om de grootste afdeling te worden binnen de organisatie of de branche. Om hetzelfde na te streven, is het noodzakelijk dat het doel of de ambitie gezamenlijk wordt bepaald.

Samen besluiten nemen

De eenheid wordt verankerd door samen besluiten te nemen. Besluitvorming creëert verantwoordelijkheid. Immers, wie achter een keuze staat, moet er ook mee aan de slag. Samen besluiten nemen zorgt ervoor dat de teamleden samen aan de slag kunnen en willen gaan.

Duidelijke taakverdeling

Het derde anker zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van wie verwacht wordt. Ook zorgt het voor overzicht in de to-do-list en wordt er voorkomen dat er taken blijven liggen (tool) of juist dubbel worden gedaan.

Vrijdagmiddagborrel schept een band

De bekende vrijdagmiddagborrel zorgt niet alleen voor ontspanning na een week hard werken, maar ook voor collegialiteit. Hoe beter de teamleden elkaar kennen, hoe beter ze samen kunnen werken en hoe meer ze voor elkaar en het team over hebben. Ook een teamuitje of cursusdag brengt de teamleden dichter bij elkaar.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten