Vind uw motivatie terug!

13 april 2011 | Door redactie

Als lid van de ondernemingsraad krijgt u soms veel ellende over u heen: u moet vaak urenlang vergaderen, uw bestuurder vindt u een zeurkous en als klap op de vuurpijl tonen uw naaste collega’s – de achterban waar u het allemaal voor doet – ook nog eens geen begrip als u weer uw gewone werk uit handen moet laten vallen! Toch moet u zorgen dat u gemotiveerd blijft.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de reden van uw lidmaatschap. Waarom heeft u zich toentertijd opgegeven voor de medezeggenschap? Soms kunt u uw beweegreden niet meer achterhalen. Bedenk dan: wat moeten collega’s over u en de OR zeggen als de zittingsperiode is afgelopen? Waaraan wilt u dan een bijdrage geleverd hebben? Drijfveren kunnen helpen om u weer enthousiast te krijgen.
Zorg dat u in de ondernemingsraad samen bepaalt wat haalbare doelen zijn. Stel niet te veel of te hoge eisen en hou uw verwachtingen bescheiden. Legt u de lat te hoog, dan is de kans op teleurstellingen groter en verliest u uw motivatie weer. 

Mogelijke verbeterpunten

Ga stapje voor stapje aan de slag. Wat kan er nog deze maand op de agenda als eerste stap in de gewenste richting? Maak voor een beperkt aantal doelen een plan voor de komende maanden. Blik na honderd dagen terug. Is het gelukt een wezenlijke bijdrage te leveren aan het doel dat u genoemd heeft? Zorg tenslotte dat u regelmatig feedback van uw achterban krijgt. Geniet van de complimenten en probeer negatieve boodschappen te zien als mogelijke verbeterpunten.