Voorkeur voor androgyn leiderschap in coronacrisis

De roep om feminien leiderschap werd tijdens de coronacrisis steeds luider. Leidinggeven moest empathischer, meer verzorgend en gevoeliger. Uit onderzoek blijkt echter dat een combinatie van feminien en masculien leiderschap de voorkeur geniet: zogenoemd androgyn leiderschap.

22 juli 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Keulen hielden een enquête onder 750 respondenten. Daarin werd gevraagd aan welke leiderschapsstijl in crisistijden het meest behoefte was, zoals nu in de coronacrisis. In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen masculien (mannelijk) en feminien (vrouwelijk) leiderschap. Een masculiene leiderschapsstijl kenmerkt zich door taakgeoriënteerdheid, het nemen van risico’s en dominantie. Feminien leiderschap door mensgeoriënteerdheid, begrip, verzorging en gevoel. Opmerkelijk was dat het merendeel van de ondervraagden als ideaalbeeld het masculien leiderschap had, maar in de praktijk het meest tevreden is met androgyn leiderschap.

Stereotiepe beelden

Androgyn leiderschap is een combinatie van feminiene en masculiene leiderschapsstijlen. Een androgyne manager is iemand die warm, invoelend en ondersteunend is en tegelijkertijd een sterke persoonlijkheid heeft en krachtig is. Kennelijk is dat wat medewerkers het meest nodig hebben in barre tijden.
Volgens de onderzoekers wijst het idee dat masculiene leiders betere managers zijn op hardnekkige stereotiepe beelden van wat goed leiderschap is. Overigens is feminien of masculien leiderschap niet sekse-gebonden.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten