Voorwaarden voor inclusief leiderschap, plus de valkuilen

Inclusieve leiders creëren een werkomgeving waarin álle werknemers optimaal kunnen functioneren. Door aandacht te besteden aan de verschillen tussen werknemers en deze juist te benutten, komt u tot betere teamprestaties. Als leidinggevende moet u zich wel bewust zijn van uw eigen vooroordelen.

18 november 2020 | Door redactie

Om een inclusieve leider te worden, is het belangrijk om aan uw team duidelijk te maken dat inclusiviteit en diversiteit belangrijk zijn voor u. U bereikt dat onder andere door aandacht te hebben voor de verschillen tussen uw teamleden, interesse te tonen in anderen en hun cultuur en bescheiden te zijn. Ook aanpassingsvermogen en goed kunnen samenwerken zijn belangrijke vaardigheden voor de inclusieve leider. Door uw werknemers om feedback (tool) te vragen, geeft u aan dat u inclusiviteit een belangrijk onderwerp vindt.

Vooroordelen en non-inclusief gedrag

Aan de andere kant is het essentieel om door te hebben welke ‘biases’ (vooroordelen) u zelf heeft en welk non-inclusief gedrag u vertoont. Denk aan slechts een beperkte groep teamleden bij beslissingen betrekken en anderen niet, of selectief luisteren naar een paar ‘favoriete’ werknemers. Pas als u doorheeft wat uw eigen valkuilen zijn en hieraan werkt, is het mogelijk om een inclusieve leider te worden.

Iedereen moet vinden dat er sprake is van inclusiviteit

Ten slotte kijkt u of uw aanpak zijn vruchten afwerpt: wordt uw voorbeeldgedrag overgenomen? En zijn er nu meerdere typen werknemers die hun ideeën delen? Het is lastig om te bepalen of uw leiderschap (en de organisatie) écht inclusief is. Iedereen moet het daar namelijk mee eens zijn, niet alleen de meerderheid of het mondigste deel van de groep. Ook minderheidsgroepen binnen het team moeten het gevoel hebben dat de leidinggevende ze waardeert en hen een veilige plek biedt om hun inzichten te delen. Dit principe is ook onderdeel van deep democracy. Door aandacht te hebben voor de minderheid, is het mogelijk om betere beslissingen te nemen waar het hele team achter staat.

 

Bijlagen bij dit bericht