Vrouw in topfunctie moet snel ter zake komen

15 juli 2013 | Door redactie

Om meer vrouwen in topfuncties terecht te laten komen, is het essentieel dat de directie zich verbindt aan het streven naar meer diversiteit aan de top. Dat constateert de Commissie Monitoring Talent naar de Top, die jaarlijks analyseert welke maatregelen effectief zijn om meer vrouwen in hoge functies te krijgen.

De Commissie Monitoring Talent naar de Top is een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op het zogenoemde Charter Talent naar de Top. Organisaties die dit document ondertekenen, zijn verplicht om jaarlijks te rapporteren aan de commissie hoe het er bij hun organisatie voorstaat met diversiteit op de werkvloer. Het gaat dan om het aantal vrouwen in de (sub)top, de instroom, doorstroom en uitstroom en of zelfgekozen doelstellingen zijn behaald om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken om een hoge functie te bekleden.

Aantal vrouwen in de top is gestegen

De commissie brengt elk jaar de Monitor Talent naar de Top (pdf) uit. Dat is een overzicht van het aantal vrouwen dat werkzaam is in de top en subtop van de organisaties die het charter hebben ondertekend. Bij de organisaties die rapporteren aan de commissie is het aantal vrouwen in de top tussen 2011 en 2012 met 1,2% gestegen (van 19% in 2011 naar 20,2% in 2012). Van de ondertekenaars heeft 34% een raad van bestuur waarvan gemiddeld 19,9% vrouw is. Ter vergelijking: in de top 100 van grote bedrijven in Nederland is het aandeel vrouwen in de raad van bestuur 6,5%.

Factoren voor meer vrouwen in topfuncties

Uit Monitoring Talent naar de Top 2012 blijkt verder dat de volgende factoren daadwerkelijk bijdragen aan meer vrouwen in topfuncties:

  1. betrokkenheid bij en ondersteuning van de directie om het aantal vrouwen in de top te laten groeien;
  2. bewustzijn bij managers van de voordelen en het belang van diversiteit voor de organisatie;
  3. flexibel werken mogelijk maken.

Succesfactoren volgens topvrouwen

Factoren die topvrouwen zelf noemen als belangrijke voorwaarden om een hoge functie te bekleden zijn: risico’s durven nemen, fouten durven maken, een goed netwerk hebben, kennis van informele besluitvormingslijnen en heersende gedragscodes hebben, valse bescheidenheid overboord gooien en dus tijdig aangeven dat je toe bent aan een volgende stap in je loopbaan en in vergaderingen snel ter zake komen in plaats van punten voorzichtig aandragen.