Wat doet de manager in een zelfsturende organisatie?

3 juli 2017 | Door redactie

In zelfsturende organisaties regelen de werknemers de werkverdeling en planning zelf. De manager vervult voornamelijk de rol van coach. Daar heeft hij andere vaardigheden voor nodig dan de traditionele leidinggevende.

Bij een zelfsturende organisatie liggen de regelende en coördinerende taken niet meer bij de leidinggevende, maar zijn ze geïntegreerd in het team. Werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de werkverdeling, planning en voortgangsbewaking. Dit wordt ook wel agile werken genoemd. Werknemers dragen dus meer eigen verantwoordelijkheid en de manager vervult een rol als coach (e-learning). De manager moet de grenzen aangeven en de resultaten bewaken maar de werknemers wel vrij laten in het invullen van hun taken.

Coachingsvaardigheden verbeteren

Voor het slagen van zo’n zelfsturende organisatie is het van belang dat de manager een goed beeld heeft van zijn sterke en minder sterke coachingsvaardigheden (tool). Hij kan zich dan gerichter ontwikkelen als coach. Bij een zelfsturende organisatie moet de manager:

  • bevoegdheden niet van werknemers afnemen;
  • ervoor zorgen dat werknemers over voldoende informatie en instrumenten beschikken om hun taken te kunnen uitoefenen;
  • werknemers voldoende tijd gunnen om met nieuwe verantwoordelijkheden om te leren gaan.

Bijlagen bij dit bericht

Motiveren
E-learning | VideoCollege 14 minuten