Werknemers motiveren door ze gezond te houden

20 februari 2017 | Door redactie

Werknemers moeten langer doorwerken vanwege de stijgende AOW-leeftijd. Tegelijkertijd is het lastiger om jong talent te vinden door de aantrekkende economie. Geef oudere werknemers daarom extra aandacht voor het behoud van hun ervaring en expertise door ze gemotiveerd te houden, maar ook gezond.

Werknemers motiveren en gezond houden kan op twee manieren: via de arbeidsvoorwaarden en met behulp van een goed verzuimbeleid. Een goed verzuimbeleid (tool) is niet alleen gericht op de inzet van de werkgever tijdens de re-integratieverplichtingen, maar ook op de periode ervóór, dus als werknemers nog gezond zijn. Door dan al aan de slag te gaan met werkdruk en voorzieningen op de werkplek (tools), kan erger worden voorkomen.

Ontspanning is ook belangrijk

Daarnaast is het belangrijk dat werknemers zich tijdens het werk ook kunnen ontspannen, bijvoorbeeld met een comfortabele lunchruimte. Het organiseren van activiteiten of borrels kan het werkplezier en daarmee de motivatie verbeteren. Wordt een werknemer toch een keer ziek, dan hoeft dat minder hoge kosten met zich mee te brengen als aandacht voor de gezondheid (tools) en het werkplezier van werknemers een prominente rol speelt binnen de organisatie.
Om werknemers te prikkelen, moet de werkgever onderzoeken uit wat voor werknemers het personeelsbestand bestaat en welke zorgvraag er ligt. Daarbij spelen de leeftijd, de verzuimcijfers, de arbeidsvoorwaarden en eventuele klachten van werknemers een rol.

Neem niet zomaar maatregelen

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (tool) is een goed middel om de betrokkenheid van werknemers te bestuderen en erachter te komen welke zorgvraag er ligt. Pas dan kunnen er gerichtere maatregelen en aanpassingen worden gedaan die werknemers gezond houden. Mogelijk leidt dit tot een andere inkoop van zorg of verzekeringen of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, als dat beter aansluit op de praktijk.
Uiteindelijk heeft de werkgever er ook op de lange termijn baat bij om in te zetten op gezonde en gemotiveerde werknemers: het draagt bij aan het beeld van een aantrekkelijke werkplek en dat kan weer jonge talenten aantrekken.