Werknemers motiveren met coachend leidinggeven

22 mei 2017 | Door redactie

Leidinggevenden die werknemers coachend begeleiden, zullen uiteindelijk meer tijd hebben voor hun andere taken. Coachen onderdeel maken van leiderschap vraagt echter wel om een andere houding van de leidinggevende.

Coachen is niet voor elke leidinggevende weggelegd. Er zijn andere vaardigheden voor nodig dan bij puur aansturen en leidinggeven. Daarnaast kost het tijd om coachingsvaardigheden te ontwikkelen (tool) en om werknemers coachend te begeleiden. Coachend begeleiden houdt in dat de leidinggevende werknemers stimuleert om onder meer zelf hun sterktes te benoemen, acties te evalueren en oplossingen te bedenken in plaats van meteen de antwoorden te geven. Uiteindelijk zullen werknemers gemotiveerder raken en productiever zijn. De leidinggevende kan zich vervolgens storten op zijn andere taken.

Tips voor aannemen van andere houding

Werknemers coachend begeleiden vraagt om de juiste omstandigheden, maar bovenal om een bepaalde instelling van leidinggevenden. Hieronder volgen enkele tips:

  • Blijf positief. Waardeer de inspanningen van werknemers en geef constructieve kritiek.
  • Motiveer anders te denken. Door vragen te stellen, kan een leidinggevende aansturen op zelfreflectie bij de werknemer.
  • Investeer in werknemers. Het is belangrijk om naar de output van werknemers te kijken, maar ook om hen persoonlijk te leren kennen zodat hun drijfveren en ambities (tools) duidelijk zijn.
  • Zorg voor complete aandacht. De leidinggevende moet zich tijdens een overleg niet laten storen door e-mail of telefoontjes. Zo voelen werknemers zich veilig om open te praten, met oplossingen te komen en zelfkritisch te zijn.

Coachend leidinggeven vraagt dus om een open houding en daarvoor moet een leidinggevende zijn ego opzij kunnen zetten. Door niet meteen een oplossing op te leggen aan de werknemer, zal deze gemotiveerder zijn om iets uit te voeren omdat het zijn eigen idee is. 

Bijlagen bij dit bericht

Motiveren
E-learning | VideoCollege 14 minuten