Werknemers ontevreden over leidinggevende

12 februari 2016 | Door redactie

Werknemers zijn niet erg te spreken over hun leidinggevenden en willen niet graag van positie ruilen met hun manager. Veel werknemers denken dat het lastig is de functie van een leidinggevende goed te bekleden maar denken het zelf wel beter te kunnen doen.

Uit internationaal onderzoek van de carrièresite Monsterboard blijkt dat slechts 17% van de  werknemers in Nederland tevreden is over zijn leidinggevende. Dit percentage steekt af tegen het wereldwijde gemiddelde waarbij 31,7% van de werknemers wel tevreden is over zijn manager. Werknemers in Nederland geven aan (83,6%) niet te willen ruilen met hun manager omdat ze denken dat het lastig is een goede leidinggevende te zijn. Slechts 16% van de werknemers heeft de ambitie om door te groeien naar een leidinggevende positie terwijl een derde aangeeft de functie beter te kunnen vervullen dan de huidige manager. Van de managers die meededen aan het onderzoek gaf 51,9% aan dat goed leidinggeven inderdaad lastig is.

Managers kunnen de kans op ontevredenheid verkleinen

Leidinggevenden kunnen veel doen om de tevredenheid onder hun werknemers te vergroten en de kans op ontevredenheid te beperken. Zo is het belangrijk dat managers openstaan voor feedback. Bijvoorbeeld door in één op één gesprekken met werknemers rechtstreeks te vragen naar wat werknemers nodig hebben om beter te kunnen functioneren en presteren. Als een leidinggevende toegankelijk is voor werknemers, weet hij beter wat er speelt op de werkvloer, welke knelpunten werknemers ervaren en wat de status van verschillende plannen en projecten is. Dit geeft een leidinggevende de kans om tijdig bij te sturen als dat nodig is.

Draagvlak creëren met transparantie

Tot slot is het belangrijk om transparant te zijn. Door open en helder te communiceren over het beleid, de beslissingen, de visie en de status van diverse interne veranderingen, hebben werknemers inzicht in wat er binnen de organisatie gebeurt en waarom. Dit vergroot het draagvlak en verkleint de kans op misverstanden met ontevredenheid als gevolg. Leidinggevenden die het heel grondig en structureel willen aanpakken, kunnen de (on)tevredenheid van hun werknemers in kaart brengen door een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit te laten voeren.