Zelfvertrouwen werknemer boost geven door te delegeren

31 juli 2019 | Door redactie

Heeft een werknemer een dipje in zijn motivatie en ontwikkeling, dan moet de leidinggevende ervoor waken dat dit leidt tot een verlies van zelfvertrouwen. Een oplossing is het delegeren van taken.

Door taken te delegeren, geeft de leidinggevende de werknemer de kans zich te ontwikkelen en zijn zelfvertrouwen weer op te krikken. Maar niet iedere taak is geschikt om te delegeren. Het bepalen van de strategie, de planning, de doelstellingen en de prioriteiten zijn bij uitstek de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Dit is anders voor routinematige en operationele taken die nét wat meer vergen van de werknemer. De leidinggevende moet wel stilstaan bij de randvoorwaarden, zodat hij de werknemer niet in het diepe gooit. Dat kan namelijk een averechts effect hebben op het zelfvertrouwen. Bij het delegeren van een taak zijn verder de volgende punten van belang:

  • goede uitleg over de precieze inhoud van de taak;
  • het belang van de taak voor bijvoorbeeld de afdeling of de organisatie;
  • de middelen die de werknemer heeft om de taak goed uit te voeren.

Bij delegeren (tool) moet de leidinggevende de balans vinden tussen vertrouwen schenken en controleren. Zo creëert hij de beste omstandigheden waarin een werknemer zich kan ontwikkelen.

Takenpakket analyseren voor delegeren

Met het delegeren van taken slaat de leidinggevende twee vliegen in één klap. Heeft de leidinggevende namelijk het gevoel dat hij achter de feiten aanloopt, dan is dat reden om het eigen takenpakket aan te passen en werk te delegeren. Door gedurende enkele weken alle werkzaamheden te noteren, krijgt de leidinggevende een overzicht van zijn takenpakket en zal hij herkennen welke taken onevenredig veel tijd kosten (tool). De leidinggevende moet wel uitkijken dat de werknemer de indruk krijgt dat hij met een taak wordt opgezadeld waar de baas geen zin in heeft. Dan zal delegeren eerder weerstand dan motivatie en zelfvertrouwen oproepen.

Bijlagen bij dit bericht

Delegeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten