Zeven eigenschappen van duurzame leiders

13 november 2019 | Door redactie

Duurzaam leiderschap staart zich niet blind op winst en aandeelhouders. Bij duurzaam leiderschap wordt juist gekeken naar welke impact een organisatie heeft op maatschappij en milieu. Daar horen zeven bepaalde eigenschappen bij, ontdekten onderzoekers.

Een duurzame leider is zelfbewust, verantwoordelijk, heeft een visie, is koersvast, risicobereid, verbindend en zorgt voor impact. Wilt u een zo’n hedendaagse leider zijn? Dan mag u niet weglopen voor uw verantwoordelijkheid. Zowel binnen de organisatie als voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Sterker nog: echte leiders gebruiken hun talenten juist om een positieve impact op de maatschappij uit te oefenen, dat vormt een belangrijke drijfveer.

Beter, duurzamer en inclusiever

De zeven eigenschappen voor duurzaam leiderschap werden vastgesteld aan de hand van interviews. Onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit en executive search-bureau Ebbinge spraken daarvoor met CEO’s en leidinggevenden, onder andere van ASN Bank en Ekoplaza. De geïnterviewden werd gevraagd welke vernieuwing in leiderschap nodig is om organisaties ‘beter, duurzamer en inclusiever’ te maken. Uit de vraaggesprekken filterden de onderzoekers zeven eigenschappen voor wat zij ‘Echt Leiderschap’ noemen.

Ken uzelf en durf risico’s te nemen

Zelfinzicht is onontbeerlijk. Niet alleen in uw goede kanten, uw competenties, maar ook in uw mindere kanten, daar waar u tekortschiet. Daarnaast moet u niet bang zijn om risico’s te nemen. U beperkt zich niet alleen tot ervoor zorgen dat de zaken goed lopen in uw organisatie, maar u staat ook open voor veranderingen en durft verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen daarvan. Volgens de geïnterviewden moeten leiders lef durven tonen en onconventioneel zijn.

Wees een visionair en bruggenbouwer

Vergeet strategieën, heb een visie. Blijf aan die visie vasthouden en maak de mensen om u heen er net zo enthousiast over. Laat u daarbij niet uit het veld slaan door kleine tegenslagen of de waan van de dag. Maar sta wel open voor kritiek. Zorg ook dat u zowel binnen als buiten uw organisatie relaties opbouwt en onderhoudt. Daarvoor heeft u inlevingsvermogen nodig en moet u kwetsbaar durven te zijn. Boekt u succes? Vier dat dan met uw relaties, zowel in- als extern.
Uiteraard is de ene leider de andere niet. De een bezit meer van een bepaalde eigenschap dan de ander. Wat duidelijk uit de interviews naar voren kwam was dat leiders de balans moeten vinden tussen volharden in hun eigen visie en de bereidheid om open te staan voor en te leren van kritiek.