Zeven onmisbare competenties voor managers

13 augustus 2014 | Door redactie

Er zijn zeven competenties die u als leidinggevende nodig heeft om uw functie goed uit te kunnen oefenen. Deze zeven competenties heeft u altijd nodig, of u nu in het hogere of lagere management zit. Door u op de ontwikkeling van deze zeven competenties te richten, kunt u succes boeken ongeacht in welke fase van uw loopbaanontwikkeling u zich bevindt.

Uit onderzoek van consultants Jack Zenger en Joseph Folkman onder 333.000 managers, collega's en ondergeschikten blijkt dat er zeven competenties zijn die iedere leider nodig heeft ongeacht het niveau van zijn functie:

  1. anderen inspireren en motiveren (38%);
  2. integer en eerlijk zijn (37%);
  3. problemen analyseren en oplossen (37%);
  4. resultaatgericht zijn (36%);
  5. helder communiceren (35%);
  6. samenwerking en teambuilding bevorderen (33%);
  7. relaties opbouwen en onderhouden (30%).

De respondenten hadden bij dit onderzoek de keuze uit 16 competenties. De benodigde competenties bleken afhankelijk te zijn van de positie binnen de organisatie, het soort functie en andere specifieke omstandigheden. Toch bleken zeven van de 16 competenties, onafhankelijk van niveau en positie, het belangrijkst te zijn. Er zijn slechts kleine verschillen in de rangordening van de competenties. Zo staat voor middenmanagers problemen analyseren en oplossen op nummer één.

Strategisch denken is belangrijk voor promotie

Om van uw leiderschap een succes te maken en uw loopbaan verder te ontwikkelen is het dus belangrijk dat u zich concentreert op de verbetering van de genoemde competenties. Deze komen immers altijd van pas, ongeacht op welk niveau u functioneert. Bent u van plan hogerop te komen, dan moet u ook strategisch denken toevoegen aan deze lijst. Die competentie zult u nodig hebben als u promotie wilt maken. Houd dit ook in uw achterhoofd bij het opleiden van andere leidinggevenden binnen uw organisatie.