Krijgen we loonkostenvoordeel als we een organisatie overnemen?

22 juli 2019

Mogen wij het loonkostenvoordeel voortzetten voor een werknemer van een organisatie die is overgenomen door onze organisatie?

Als uw organisatie een andere organisatie overneemt, heeft u pech wat het loonkostenvoordeel (LKV) betreft. Hoewel de premiekortingen die tot 1 januari 2018 golden wel voor de resterende periode mochten worden overgenomen door een nieuwe werkgever, is die regel sinds die datum geschrapt. Het recht op een LKV dat een werknemer voor zijn werkgever met zich meebrengt voordat de organisatie overgenomen wordt, blijft na de overname niet bestaan. Dat kan voor uw organisatie bij een overname een financiële tegenvaller van maximaal € 6.000 per werknemer per jaar inhouden.

Doelgroepverklaring

Als uw organisatie LKV voor een werknemer wil ontvangen, moet hij een verklaring van UWV of de gemeente hebben waaruit blijkt dat hij in één van de vier doelgroepen van de LKV’s valt: een doelgroepverklaring. U bewaart een kopie van de doelgroepverklaring van de werknemer in de loonadministratie. Eén van de voorwaarden voor het verkrijgen van zo’n doelgroepverklaring is dat de werknemer in de maand voordat hij bij uw organisatie in dienst komt, recht heeft op één van de volgende uitkeringen:

  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW);
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, WAZ, WAMIL);
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ);
  • inkomensondersteuning Wet Wajong;
  • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Als uw organisatie een andere organisatie overneemt, had de werknemer volgens de nieuwe regels geen recht op een uitkering voor hij bij u in dienst kwam.Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.