Leidinggeven

Welke manier van leidinggeven het beste werkt, is afhankelijk van vele factoren. Hoe kundig en gemotiveerd zijn uw medewerkers, hoe zelfstandig kunnen ze werken, welke taken hebben ze, welke bedrijfscultuur heerst er binnen uw organisatie en welke doelen streeft u na?

U zult uw team en organisatie dus eens goed onder de loep moeten nemen om te kunnen bepalen hoe u het beste leiding kunt geven. Vervolgens zult u uw keuze steeds moeten afstemmen of de specifieke situatie waarin u zich bevindt. Dat strekt zich uit van een spontaan gesprekje met een medewerker bij de koffieautomaat tot een jaarlijks functioneringsgesprek.  

 

Feedback geven
Videocollege
11 minuten
16-07-2020
Situationeel leidinggeven
Videocollege
27 minuten
16-07-2020

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Wat is een SWOT-analyse en wat kan je ermee?

Leidinggeven | Publicatiedatum 20-12-2021

Als ondernemingsraad willen we graag een actieve rol nemen in de toekomstontwikkelingen van onze organisatie. De coronapandemie vraagt namelijk een actieve houding om...

Klopt het dat wij soms mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet?

| Publicatiedatum 02-10-2020

Klopt het dat wij in sommige gevallen mogen afwijken van de Arbeidstijdenwet omdat er voor bepaalde groepen werknemers andere regels gelden?

De samenstelling van het projectteam

Leidinggeven 8 minuten | 02-02-2023

De basis voor het succes van een project ligt bij de bemanning! De leden van een projectteam moeten niet alleen bij het project passen, maar...

De (on)belangrijke rol van de leidinggevende

Leidinggeven 7 minuten | 25-11-2022

Organisaties krijgen veel veranderingen in de arbeidsmarkt voor de kiezen. Hoe kunnen managers en HR-professionals samen optrekken om het ju...

Nog veel potentieel in talentmanagement

Opleiding en ontwikkeling 9 minuten | 24-11-2022

Veel organisaties benutten talentmanagement niet optimaal, initiatieven zoals ‘talent reviews’ blijven in de bureaulade liggen of talentprog...

Beoordelingscyclus

Functioneren en beoordelen Publicatiedatum 01-08-2022

Een jaarlijkse beoordelingscyclus bestaat in elk geval uit een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Ieder gesprek heeft zijn eigen functie en doel.

Verschillende generaties

Leidinggeven Publicatiedatum 23-04-2020

Ook in uw team zullen medewerkers op te delen zijn in verschillende generaties. Bent u op de hoogte van hun kenmerken en voorkeuren, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie?

Corporate governance

Leidinggeven Publicatiedatum 14-11-2019

De Nederlandse Corporate Governance Code beschrijft de verhoudingen tussen bestuur, toezichthouders en aandeelhouders van een onderneming. Voor ondernemingen die niet...

Heeft u een vraag over Leidinggeven?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Leidinggeven?

Ruben Kooy
Ruben Kooy
Psycholoog
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie