Aangepaste bedragen 2019 in Kennisdocument WTL

11 februari 2019 | Door redactie

Onlangs is de vijfde versie van het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) gepubliceerd. In deze nieuwe editie zijn de bedragen voor de drie tegemoetkomingen uit de WTL, het LIV, het jeugd-LIV en het LKV, aangepast.

De Wet tegemoetkomingen loondomein is nog niet zo lang van kracht. Hiermee zijn drie tegemoetkomingen voor werkgevers ingevoerd: per 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) en per 2018 de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-LIV. Onlangs is versie 5.0 van het Kennisdocument WTL (pdf) online gezet. Hieraan heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet veel nieuwe informatie toegevoegd ten opzichte van de vorige versie. Wel zijn de nieuwe bedragen opgenomen.

Informatie LIV en handvatten voor werkgevers

De nieuwe uurlooncriteria voor het LIV, die per 1 januari 2019 zijn aangepast aan de stijging van het minimumloon, staan nu in het Kennisdocument. De criteria voor het jeugd-LIV (tools) nog niet; die zullen pas in de rekenregels van 1 juli 2019 verschijnen.
Ook nuanceert het Kennisdocument de toekenning van het LIV. Een werknemer komt hier niet voor in aanmerking zolang er voor hem loondispensatie geldt, omdat hij dan minder dan het wettelijk minimumloon ontvangt.
Tenslotte vermeldt de vijfde editie van het Kennisdocument WTL dat de rekenregels met betrekking tot het berekenen van de tegemoetkomingen nu te vinden zijn op de website van UWV.

Voorlopige berekening 2018 binnen

Werkgevers moeten alert zijn op de voorlopige berekening (tool) die de Belastingdienst vóór 15 maart 2019 stuurt naar werkgevers die op grond van de gegevens in de loonaangifte recht hebben op LKV of (jeugd-)LIV over 2018. In het Kennisdocument staat dat werkgevers die denken ten onrechte geen voorlopige berekening te hebben ontvangen, contact op kunnen nemen met UWV Telefoon Werkgevers via 088 – 898 92 95. Als er iets niet klopt in de voorlopige berekening, kunnen werkgevers dit nog tot en met 1 mei 2019 via correcties over 2018 repareren.