Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV 3 maanden langer

De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) is vanwege de coronacrisis tijdelijk met 3 maanden verlengd. Dat schrijft UWV op de website.

22 april 2020 | Door redactie

Om loonkostenvoordeel (LKV) te ontvangen hebben werkgevers een kopie van de doelgroepverklaring nodig van een werknemer. De werknemer moet deze zelf aanvragen, al mag hij zijn werkgever ook machtigen om de verklaring namens hem aan te vragen. Vanwege de coronacrisis heeft de werknemer daar 3 maanden langer de tijd voor, waardoor de totale aanvraagtermijn nu 6 maanden is. Het gaat om doelgroepverklaringen voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020. 
Normaal gesproken moet een werknemer de verklaring aanvragen binnen 3 maanden nadat hij in dienst kwam. Maar door de coronacrisis lukt het niet altijd om dat in die periode te doen. Kantoren kunnen bijvoorbeeld dicht zijn of de werknemer kan geen handtekening zetten onder de machtiging waarmee de werkgever zelf de doelgroepverklaring kan aanvragen.

Verklaring voor werknemers in kwetsbare posities

Het LKV is – samen met het lage-inkomensvoordeel (LIV) – een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers kunnen dit jaar een LKV ontvangen voor een werknemer als die in 2019 voldeed aan een aantal voorwaarden. De doelgroepverklaring is daar één van. Het gaat om werknemers in een kwetsbare positie die kunnen worden verdeeld in drie categorieën:

  • oudere uitkeringsgerechtigden;
  • arbeidsgehandicapten;
  • werknemers met een arbeidsbeperking en scholingsbelemmerden.

De werkgever moet een kopie van de doelgroepverklaring in de loonadministratie bewaren. De tegemoetkomingen op grond van de WTL worden pas na afloop van het kalenderjaar berekend en uitbetaald.