Aanvraagtermijn doelgroepverklaring weer drie maanden

De aanvraagtermijn voor de doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) is voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 weer drie maanden. Vanwege de coronacrisis werd de termijn in april 2020 verlengd naar zes maanden.

19 november 2020 | Door redactie

Werkgevers hebben een kopie van de doelgroepverklaring van een werknemer nodig om het LKV te kunnen ontvangen. De werknemer moet de verklaring zelf aanvragen – al mag hij ook zijn werkgever machtigen dit voor hem te doen – en heeft daar normaal gesproken drie maanden de tijd voor. Maar vanwege de coronacrisis kreeg de werknemer drie maanden langer de tijd. Het moest dan gaan om verklaringen voor dienstverbanden die waren gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020. Later is die termijn nog verlengd naar 1 oktober 2020. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de gebruikelijke aanvraagtermijn van drie maanden.

Termijn weer drie maanden, zodat werkgever LKV niet misloopt

De aanvraagtermijn is voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geen zes maanden meer, omdat de werkgever dan het LKV kan mislopen. UWV gaat namelijk voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming over 2020, uit van de gegevens die op 1 mei 2021 bij de instantie bekend zijn. Zou de aanvraagtermijn voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 nog steeds zes maanden zijn? Dan ontvangen werkgevers de doelgroepverklaringen voor dienstverbanden die in november of december 2020 starten misschien pas ná 1 mei 2021. Omdat dat te laat is, zou de werkgever in dat geval geen LKV ontvangen.

Doelgroepverklaring is voor kwetsbare werknemers

Het LKV is – net als het lage-inkomensvoordeel (LIV) – een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Werkgevers kunnen in 2020 een LKV ontvangen voor een werknemer als die in 2019 voldeed aan een aantal voorwaarden. Eén daarvan is de doelgroepverklaring. Deze wordt gegeven voor werknemers in een kwetsbare positie die kunnen worden verdeeld in de categorieën oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten en werknemers met een arbeidsbeperking en scholingsbelemmerden. De werkgever moet een kopie van de doelgroepverklaring in de loonadministratie bewaren.