Check de beschikking voor LIV en LKV over 2023

8 juli 2024 | Door redactie

De Belastingdienst is begonnen met de verzending van de beschikkingen voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) over 2023. De werkgever ontvangt de beschikking uiterlijk 1 augustus 2024. Loop geen voordeel mis en controleer deze beschikking goed.

Als een werkgever over 2023 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV, kan hij erop rekenen dat hij vóór 1 augustus 2024 een beschikking ontvangt met het bedrag van de tegemoetkomingen. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2024.

Let op afrondingsverschillen verloonde uren

Werkgevers doen er goed aan de gegevens van elke werknemer te controleren. Denk aan het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Als het lijkt of een beschikking niet klopt, is het goed om eerst te kijken of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijkt hij de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen WTL. Vergelijk de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie. 

Maak zo nodig binnen zes weken bezwaar

Als er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers helemaal ontbreken, kunnen werkgevers dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken (tool). Heeft een organisatie in 2023 een onderneming overgenomen met een werknemer voor wie het loonkostenvoordeel gold? Dan loont het om bezwaar te maken, nu de Hoge Raad onlangs heeft geoordeeld dat een werkgever ook na overname recht heeft op voortzetting van het LKV.

Correcties na 1 mei zijn niet meegenomen in de beschikking

Correcties op de aangifte loonheffingen die de werkgever heeft gedaan ná 1 mei 2024 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2023. Werkgevers zijn wel verplicht om fouten te herstellen, ook als ze die pas na 1 mei ontdekken. En let op, dit jaar staat het jeugd-LIV voor het laatst op de beschikking. Het jeugd-LIV is per 1 januari 2024 afgeschaft, maar in 2024 krijgt de werkgever nog wel het jeugd-LIV over 2023 uitbetaald.