Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2019 goed!

Werkgevers krijgen uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) zij voor kalenderjaar 2019 ontvangen. Het is belangrijk deze beschikking goed te controleren om geen voordeel mis te lopen.

13 juli 2020 | Door redactie

Werkgevers die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangen hiervoor uiterlijk 31 juli 2020 een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel LKV en (jeugd-)LIV zij ontvangen over 2019. De bedragen in de beschikking kunnen afwijken van die in de voorlopige berekening die de werkgevers vóór 14 maart van dit jaar ontvangen hebben. Dat kan verschillende oorzaken hebben: de Belastingdienst heeft voor de deadline van 1 mei een correctie op een loonaangifte over 2019 ontvangen of de bedragen zijn anders afgerond.

6 weken de tijd om bezwaar te maken

Werkgevers moeten de gegevens van elke werknemer controleren, zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Werkgevers moeten de uren in de beschikking controleren met de uren uit de loonadministratie, die ook op hele uren zijn afgerond. Als er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers helemaal ontbreken, kunnen werkgevers dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken (tool)). Diezelfde deadline van zes weken geldt ook voor de uitbetaling van de voordelen. Werkgevers krijgen deze dus uiterlijk op 11 september uitbetaald.

Correcties na 1 mei niet meegenomen in beschikking

Correcties op loonaangiftes die de werkgever heeft gedaan ná 1 mei 2020 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2019. Werkgevers zijn wel verplicht om fouten te herstellen, ook als ze die pas na 1 mei ontdekken. Als een werkgever een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, dan zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.