Controleer beschikking voor LIV en LKV over 2021 goed!

18 juli 2022 | Door redactie

Als een werkgever over 2021 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV, ontvangt hij vóór 1 augustus 2022 een beschikking van de Belastingdienst, waarin staat hoeveel hij ontvangt. Loop geen voordeel mis en controleer deze beschikking goed.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever drie tegemoetkomingen voor werknemers ontvangen: het LIV, het jeugd-LIV en een LKV. Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvingen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. In de beschikking die de fiscus sinds 16 juni verstuurt, staat het bedrag voor de LKV’s, het LIV of het jeugd-LIV. Het bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2022.

Maak zo nodig binnen zes weken bezwaar

Werkgevers doen er goed aan de gegevens van elke werknemer te controleren, zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon en het gemiddelde uurloon. Als het lijkt of een beschikking niet juist is, is het goed om eerst te kijken of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijkt hij de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen WTL. Als er gegevens in de beschikking niet kloppen of werknemers helemaal ontbreken, kunnen werkgevers dit alleen nog rechtzetten door binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te maken (tool).

Correcties na 1 mei niet meegenomen in beschikking

Correcties op de aangifte loonheffingen die de werkgever heeft gedaan ná 1 mei 2022 heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen over 2021. Werkgevers zijn wel verplicht om fouten te herstellen, ook als ze die pas na 1 mei ontdekken. Als een werkgever een tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk ten onrechte heeft ontvangen, zal de Belastingdienst die terugvorderen. Dat kan tot vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarover het voordeel is toegekend.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.