Controleer de voorlopige WTL-berekening 2019

Werkgevers krijgen uiterlijk 15 maart 2020 een voorlopig overzicht van UWV waarin staat hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordeel (LKV) zij krijgen voor 2019. Ze moeten deze berekening heel goed controleren om geen voordelen mis te lopen.

11 maart 2020 | Door redactie

Organisaties die vorig jaar recht hadden op tegemoetkomingen op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) ontvangen hiervoor een berekening van UWV. Deze voorlopige berekening is gebaseerd op de aangifte loonheffingen en de correctieberichten over het jaar 2019 die de werkgever tot en met 31 januari 2020 heeft ingediend. De werkgever doet er goed aan om te controleren of de LIV en LKV berekening klopt (tool).

Correcties uiterlijk 1 mei indienen

Klopt de voorlopige berekening niet of missen er gegevens? Dan is het goed om de ingediende aangiften loonheffingen 2019 te controleren. De werkgever kan tot en met 1 mei 2020 correctieberichten indienen die UWV verwerkt in de definitieve berekening. Correctieberichten van na 1 mei 2020 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die de werkgever uiterlijk op 31 juli ontvangt. Correctieberichten die zijn ingediend na 1 mei 2020 worden wel in de polisadministratie verwerkt.

Niets ontvangen

Heeft de werkgever geen voorlopige berekening ontvangen terwijl hij wel denkt recht te hebben op voordeel? Dan kan hij contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via (088) 898 92 95. Als er wel een voorlopige berekening is verstuurd, maar de werkgever deze niet heeft ontvangen, verstuurt UWV een duplicaat. Als géén voorlopige berekening is verstuurd, omdat er op basis van de aangifte loonheffingen geen recht bestaat, kan de werkgever tot en met 1 mei correcties doorvoeren in zijn aangifte loonheffingen om eventueel alsnog in aanmerking te komen.

Definitieve beschikking

De definitieve beschikking ontvangt de werkgever vóór 1 augustus van de Belastingdienst. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. In ieder geval binnen 6 weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2020. Diezelfde deadline van 6 weken na de dagtekening van de beschikking geldt voor het indienen van bezwaar en beroep.