Deadline voor overgangsregeling LKV’s komt dichterbij!

5 april 2018 | Door redactie

Werkgevers die gebruik willen maken van de overgangsregeling voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) hebben nog maar een paar weken de tijd om hun laatste loonaangifte over 2017 te controleren en zo nodig te corrigeren. Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen LKV.

Als een werkgever in 2017 al gebruikmaakte van de premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, heeft hij per 1 januari 2018 recht op één van de vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s). Dat LKV krijgt hij voor de resterende periode dat de organisatie nog recht zou hebben op de premiekorting. Die resterende periode is de maximale duur van de premiekorting minus de tijd tussen het begin van de inkomstenverhouding en 1 januari 2018. De werkgever hoeft daarvoor geen doelgroepverklaring te hebben.

Voldoen aan de voorwaarden

Eén van de drie voorwaarden voor toepassing van deze overgangsregeling is dat de werkgever in zijn loonaangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangegeven heeft dat hij voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepaste. Daarbij moest hij ook het bedrag aan premiekorting invullen waar hij recht op had. Is de werkgever vergeten om de premiekorting of het bedrag aan te geven of kon hij dat nog niet doen – bijvoorbeeld omdat de doelgroepverklaring van de werknemer nog niet binnen was – dan moet hij dat uiterlijk op 1 mei 2018 corrigeren.
De andere twee voorwaarden zijn dat de werkgever in 2018 in zijn loonaangiften aangeeft dat hij één of meer LKV’s voor deze werknemer wil aanvragen en die LKV’s overeenkomen met de premiekortingen waarop hij in 2017 recht had. Alleen dan heeft hij geen doelgroepverklaring nodig.

Voorbeeld uit de praktijk

Als een werkgever per 1 januari 2017 een werknemer in dienst genomen heeft die de premiekorting oudere werknemer met zich meebracht, krijgt hij – als hij aan alle voorwaarden voldoet – nog twee jaar LKV vanaf 1 januari 2018. De maximale duur van de premiekorting was drie jaar en daarvan is één jaar opgebruikt.