Doek valt voor loonkostenvoordeel oudere werknemer

28 april 2023 | Door redactie

Per 2026 kunnen werkgevers geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen voor het in dienst nemen van een 56-plusser. Dat staat in de Voorjaarsnota 2023. Eerder waren er al plannen om het LKV ouderen te verlagen.

In de Voorjaarsnota 2023 – die op 28 april naar de Tweede Kamer is gestuurd – staat dat de doelmatigheid van het LKV oudere werknemer ‘op zijn hoogst beperkt is’. Nu de regering flink moet bezuinigen, is dat aanleiding om de tegemoetkoming met ingang van 2026 te schrappen. Loonkostenvoordelen worden altijd pas na afloop van het jaar uitgekeerd, dus deze maatregel levert de overheid vanaf 2027 voordeel op, naar verwachting zo’n € 61 miljoen per jaar.

In dienst nemen van 56-plussers

Tot het moment van afschaffing kan uw organisatie het LKV oudere werknemer krijgen bij het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar of ouder die vóór indiensttreding een uitkering van UWV kregen of een vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet uw organisatie wel een doelgroepverklaring (tool) voor de betreffende werknemer in de administratie bewaren als bewijs dat hij aan de voorwaarden voldoet.

Toekomst herzieningsvoorstel onbekend

Er waren al aanpassingen in de loonkostenvoordelen in de maak; in een wetsvoorstel over herziening van LKV en (jeugd-)LIV dat tot voor kort openstond voor internetconsultatie, werd al voorgesteld om het LKV oudere werknemer te verlagen. Daarmee kon kostenneutraal de mogelijkheid worden geregeld om de resterende duur van een loonkostenvoordeel bij een wisseling van werkgever mee te nemen naar de nieuwe werkgever.  Wat de gevolgen van de maatregel uit de Voorjaarsnota zijn voor de toekomst van dit herzieningsvoorstel, is nog niet bekend.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.