Doelgroep LKV’s per 1 oktober al iets verruimd

Iets meer werknemers komen sinds 1 oktober 2018 in aanmerking voor een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV). UWV toetst voortaan namelijk of de werknemer een maand vóór indiensttreding onder de doelgroep viel, en niet meer een kalendermaand.

25 oktober 2018 | Door redactie

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) moest de werknemer in de kalendermaand vóór indiensttreding bij uw organisatie onder één van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel (tool) vallen. Daardoor vielen in de praktijk bepaalde werknemers tussen wal en schip. Als de gemeente kort voor indiensttreding een loonwaardebepaling voor de werknemer had gedaan, kon dat immers net ná de maand voorafgaand aan de indiensttreding vallen.

Kalendermaand wordt maand

Omdat het nooit de bedoeling is geweest dat de LKV’s in deze situatie niet gelden, is in de Verzamelwet SZW 2019 geregeld dat ‘kalendermaand’ per 1 januari 2019 wordt vervangen door ‘maand’. Voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden wordt ook nog toegevoegd dat de werknemer op de eerste dag van de dienstbetrekking aan de regels moet voldoen. De loonwaardebepaling wordt voor deze groep namelijk soms pas op de dag van indiensttreding verwerkt, ook al heeft de gemeente de loonwaardebepaling zelf eerder al uitgevoerd. Ook dat moet geen reden zijn voor werknemers om buiten de doelgroep van de LKV’s te vallen.

Nieuwe regels sinds 1 oktober al toegepast

Ook al gaan de nieuwe regels pas per 2019 officieel in, toch heeft UWV de werkwijze voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV al per 1 oktober aangepast. De aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV moet wel nog steeds binnen drie maanden na indiensttreding (of herplaatsing) worden ingediend.

Herstelactie voor doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

UWV gaat op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een herstelactie doen voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Voor deze doelgroepen worden de afwijzingen opnieuw beoordeeld volgens de nieuwe regels.
Voor de andere LKV-doelgroepen (tool) komt geen herstelactie; daar zou maar een klein deel van de eerdere afwijzingen door de nieuwe regels alsnog worden toegekend.

Bijlagen bij dit bericht

Doelgroepregister
E-learning | VideoCollege 6 minuten