Geen jeugd-LIV meer voor 21-jarigen in 2020

Omdat werknemers van 21 jaar sinds 1 juli 2019 recht hebben op het volledige minimumloon, komen ze in 2020 niet meer in aanmerking voor jeugd-LIV. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) wordt daarop aangepast.

13 september 2019 | Door redactie

In de Wet tegemoetkomingen loondomein staan de tarieven van het wettelijk minimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen. Via de Verzamelwet SZW 2020 worden deze bedragen en percentages in de WTL bijgesteld. Daarnaast past de wet de leeftijd aan waarop werknemers onder het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) vallen. Deze aanpassingen hangen samen met de verhoging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) per 1 juli 2019.

Hoger minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen

Het wettelijk minimumloon voor jongeren is sinds 1 juli 2017 in 2 stappen aangepast. De tweede stap, die per 1 juli 2019 van kracht werd, zorgde ervoor dat ook werknemers van 21 jaar nu recht hebben op een volledig wettelijk minimumloon. En werknemers van 18, 19 en 20 jaar hebben recht op een hoger percentage van het wettelijk minimumloon.

Jeugd-LIV per 2024 afgeschaft

Omdat 21-jarigen niet meer onder ‘jeugd’ vallen, kan uw organisatie per 1 januari 2020 dus geen jeugd-LIV meer krijgen voor werknemers van 21 jaar. Als ze aan de voorwaarden  voldoen, kunnen deze werknemers wel onder het lage-inkomensvoordeel (LIV) vallen. Per 2024 wordt het jeugd-LIV overigens helemaal afgeschaft.

Bijlagen bij dit bericht

Lage-inkomensvoordeel
E-learning | VideoCollege 8 minuten
Berekening LIV en LKV controleren
Tools | Stappenplannen