Geen loonkostenvoordeel bij in dienst nemen ex-stagiair

26 april 2018 | Door redactie

Als een werkgever een zogenoemde scholingsbelemmerde in dienst neemt na een stageperiode, moet hij zichzelf niet te rijk rekenen. Hij krijgt voor deze stagiair namelijk meestal geen loonkostenvoordeel (LKV).

Werkgevers die een scholingsbelemmerde – dat is een werknemer die moeite heeft gehad met het volgen van onderwijs – in dienst nemen, krijgen onder voorwaarden voor hem een loonkostenvoordeel (LKV): dat voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dit kan gedurende drie jaar een voordeel tot € 2.000 per werknemer per jaar opleveren. Deze werkgevers krijgen echter geen LKV als ze de jongere in dienst nemen nadat die bij dezelfde organisatie stage gelopen heeft. De werkgevers lopen het LKV (tool) mis doordat ze niet voor aanvang van de stageperiode al een doelgroepverklaring (e-learning) van UWV hebben aangevraagd.

Stagevergoeding is fictieve dienstbetrekking

UWV verstrekt geen doelgroepverklaring aan stagiairs die na afloop van hun stage een aanvraag indienen als zij voor hun stage een stagevergoeding gekregen hebben. Stagiairs die een niet-marktconforme vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden zijn namelijk in fictieve dienstbetrekking. De werkgever hoeft dan geen premies werknemersverzekeringen te berekenen, maar moet wel loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen. De stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wajong en voor de Ziektewet. 

Geen vergoeding: wel loonkostenvoordeel

Werkgevers krijgen alleen een LKV als zij een werknemer in dienst nemen. Als een stagiair al in fictieve dienstbetrekking was, is er geen sprake van een nieuw dienstverband en dus ook geen recht op een LKV. Heeft de werkgever de stagiair geen stagevergoeding betaald, dan kan hij wel een doelgroepverklaring van UWV krijgen en over drie jaar dus maximaal € 6.000 aan LKV ontvangen.
Een stagevergoeding is niet hetzelfde als een kostenvergoeding voor bijvoorbeeld de reiskosten die de stagiair maakt. Een kostenvergoeding geven, kan dus gunstig uitpakken in het geval van een scholingsbelemmerde stagiair. Hij is dan namelijk niet per definitie in fictieve dienstbetrekking, wat bij een stagevergoeding wel het geval is.