Geen werkgeversaanvraag doelgroepverklaring LKV

16 juni 2022 | Door redactie

Het kabinet schrapt de geplande werkgeversaanvraag voor het aanvragen van een doelgroepverklaring voor een loonkostenvoordeel (LKV). Ook schort het de quotumheffing verder op. Dat blijkt uit de vierde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Uitvoering breed offensief.

De overheid wil graag dat meer mensen met een beperking aan het werk kunnen en blijven. Eén van de voorgestelde maatregelen daarvoor was om het voor werkgevers mogelijk te maken om zelf de doelgroepverklaring aan te vragen voor het loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak, de zogenoemde werkgeversaanvraag. Deze maatregel zou op zijn vroegst 1 januari 2024 ingevoerd kunnen worden. Maar het kabinet heeft ook plannen om de doelgroepverklaring voor de aanvraag van een LKV helemaal af te schaffen. Dan hebben werkgevers en werknemers geen doelgroepverklaring voor het LKV-banenafspraak meer nodig. Daarnaast wil het kabinet het LKV structureel maken en wordt de maximale looptijd van het LKV banenafspraak niet langer begrensd tot drie jaar. De beoogde ingangsdatum van deze twee maatregelen is 1 januari 2025 en gebeurt via een nieuw wetsvoorstel. De regering vindt het daarom niet zinvol om nog voor die datum de werkgeversaanvraag in te voeren. Het zou te veel uitvoeringscapaciteit van UWV en werkgevers vragen voor één jaar. De regering wil meteen de structurele oplossing inzetten.

Voorlopig moet werknemer zelf doelgroepverklaring blijven aanvragen

Door het schrappen van de werkgeversaanvraag worden ook de bepalingen geschrapt die de doelgroep voor het LKV banenafspraak in lijn brengen met de doelgroep banenafspraak. Deze bepalingen keren terug in het nieuwe wetsvoorstel dat het LKV banenafspraak structureel maakt en de doelgroepverklaring afschaft.
Tot de nieuwe regelgeving ingaat moet de werknemer nog zelf een doelgroepverklaring aanvragen, al mag hij zijn werkgever wel machtigen om de verklaring namens hem aan te vragen.

Opschorting quotumheffing door coronacrisis en demissionair kabinet

Verder blijkt uit de nota dat de quotumheffing – de heffing voor werkgevers die hun quotum voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten niet halen – verder wordt opgeschort en wel tot het moment waarop een nieuw in te voeren quotumregeling in werking treedt, maar dit is uiterlijk 1 januari 2026. De quotumheffing was eerder al opgeschort tot 1 januari 2022. Maar vanwege de coronacrisis en de demissionaire status van het kabinet liep het wetsvoorstel verdere vertraging op en is het uitvoeringstechnisch niet mogelijk om de huidige quotumheffing uit te voeren.