Grenzen loonkostenvoordelen in kennisdocument WTL

Het kennisdocument WTL is vernieuwd. Op de site van de Rijksoverheid is begin oktober versie 4 online gezet. Hierin zijn zeven extra vragen opgenomen, die vooral opheldering geven over de loonkostenvoordelen.

8 oktober 2018 | Door redactie

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is nog niet zo lang van kracht. Daarom roepen de bepalingen uit die wet nogal eens vragen op. Die zijn gebundeld in het Kennisdocument WTL (pdf). In versie 4.0 – die onlangs online is gezet – zijn zeven extra vragen uitgewerkt. De meeste hebben betrekking op de loonkostenvoordelen (LKV’s) die na afloop van 2018 voor het eerst worden uitgekeerd.

Recht op ander LKV mogelijk bij herindiensttreding

Zo wordt toegelicht dat het recht op een LKV op dit moment altijd maximaal drie jaar duurt. Als een werknemer na drie jaar uit dienst gaat en opnieuw wordt aangenomen, is er niet opnieuw recht op hetzelfde LKV. Als een werknemer opnieuw in dienst treedt kan hij wel onder een ander LKV vallen. De werkgever kan bijvoorbeeld eerst in aanmerking komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en bij herindiensttreding voor het LKV oudere werknemer.

Geen recht op LKV voor AOW’er

Verder staan twee situaties beschreven waarin de werkgever geen recht heeft op een loonkostenvoordeel. Vanaf de dag dat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan uw organisatie niet meer in aanmerking komen voor een LKV. Als de werknemer gewoon doorwerkt, heeft uw organisatie recht op het LKV tot en met het aangiftetijdvak waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Als dat gebeurt op de eerste dag van het aangiftetijdvak, telt dat tijdvak niet meer mee voor het recht op LKV.
Er is ook geen recht op een LKV als de dienstbetrekking van de werknemer volledig gesubsidieerd is op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Hetzelfde geldt als de dienstbetrekking valt onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan kan de werknemer wel onder een LKV vallen.

Verschil loondispensatie en WTL-tegemoetkomingen

Naast de verduidelijking van het recht op LKV’s is in de nieuwe versie van het kennisdocument ook het verschil tussen loondispensatie en de tegemoetkomingen uit de WTL uiteengezet.