Hoeveel tegemoetkoming krijgt u nu en straks?

15 september 2015 | Door redactie

Het huidige systeem van de premiekortingen gaat op de schop. Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein. Hoewel uw organisatie nu nog € 7.000 of € 3.500 krijgt, is dat straks niet meer het geval. Vergelijk de bedragen en kijk wat de nieuwe regels in de praktijk voor uw organisatie betekenen.

De premiekorting komt in zijn huidige vorm te vervallen. In plaats daarvan komt het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Dat staat in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein (pdf) dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. De maximale bedragen die aan deze maatregelen gekoppeld zijn, zijn anders dan de maximale premiekortingen die uw organisatie nu kan krijgen. Voor sommige groepen werknemers wordt een voordeel ingevoerd, terwijl nu geen premiekorting voor hen geldt. Voor anderen wordt het bedrag van het voordeel juist lager dan de huidige premiekorting.

Wie brengt straks welk voordeel met zich mee?

In onderstaande tabel ziet u in één oogopslag hoeveel premiekorting u nu mag toepassen en hoeveel voordeel u heeft als u na inwerkingtreding van de nieuwe wet een werknemer in dienst neemt.

Huidige en nieuwe bedragen van tegemoetkomingen

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.