Invoering loonkostenvoordelen wordt niet teruggedraaid

17 januari 2018 | Door redactie

Als het aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) ligt, zou de invoering van de loonkostenvoordelen (LKV’s) per 1 januari 2018 worden teruggedraaid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt echter dat uitstel niet alleen onnodig is, maar ook onmogelijk.

Het BIT wil dat de invoering van de LKV’s minstens een jaar uitgesteld wordt en dat werkgevers in 2018 nog één jaar de oude premiekortingen mogen toepassen in de loonaangifte. Volgens het bureau is dat nodig, omdat de invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2017 al aardig wat vertraging heeft opgelopen. UWV en de Belastingdienst zouden daardoor niet klaar zijn voor de invoering van de LKV’s per 1 januari 2018.

Tijd genoeg voor voorbereiding

Minister Koolmees vindt een jaar uitstel echter niet nodig. Hij geeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) aan dat de invoering van het LIV weliswaar niet helemaal volgens plan verlopen is, maar dat dit voor de LKV’s geen gevolgen hoeft te hebben. De uitbetaling hiervan vindt immers pas in september 2019 plaats. Voor UWV en de Belastingdienst is er dus nog voldoende tijd om hun (digitale) werkprocessen aan te passen.
Daarnaast zijn de oude premiekortingen al per 1 januari 2018 komen te vervallen. Die opnieuw invoeren is volgens de minister onmogelijk. De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) – die de premiekortingen heeft afgeschaft en het LIV en de LKV’s heeft ingevoerd – is immers al in 2015 aangenomen.

Langer wachten op het LIV              

Voor de invoering van het LIV geeft Koolmees aan dat hij al heeft geregeld dat hij eventuele problemen in dit eerste jaar van uitbetaling kan opvangen door UWV en de Belastingdienst twee maanden extra tijd te geven als dat nodig is. In dat geval moeten werkgevers tot medio november 2018 moeten wachten op de uitbetaling van het LIV over 2017.