Jeugd-LIV 2021: alleen bij loon binnen deze grenzen

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV voor 2021 zijn gepubliceerd. Werkgevers krijgen het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor jongere werknemers alleen als hun gemiddelde uurloon over heel 2021 binnen deze grenzen ligt.

27 mei 2021 | Door redactie

Hoewel de uurloongrenzen voor het LIV voor volwassenen al eind vorig jaar bekendgemaakt zijn, moesten werkgevers voor de grenzen voor het jeugd-LIV wachten tot bekend was hoeveel het wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 bedraagt. De bedragen van de onder- en bovengrens van het gemiddelde uurloon per kalenderjaar worden namelijk afgeleid van het gemiddelde van het minimumuurloon per 1 januari en per 1 juli.
De leeftijd van de werknemer op 31 december van 2020 is bepalend voor het jeugd-LIV over 2021: werkgevers krijgen namelijk alleen jeugd-LIV voor werknemers die op de laatste dag van vorig jaar 18, 19, of 20 jaar oud waren. Daarnaast moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen én over heel 2021 een gemiddeld uurloon hebben dat binnen de grenzen valt. De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn voor heel 2021 als volgt:

Leeftijd op 31 december 2020 Ondergrens Bovengrens
20 jaar € 8,43 € 10,48
19 jaar € 6,32 € 9,38
18 jaar € 5,27 € 7,04

Mogelijk geen jeugd-LIV door wijzigingen van dienstverband

Als het loon van de jonge werknemer gedurende het jaar boven of onder een loongrens uitkomt, kan dat vervelende gevolgen hebben. Als hij precies het minimumloon verdient en gedurende 2021 uit dienst treedt, komt zijn gemiddelde uurloon misschien onder de ondergrens voor het jeugd-LIV uit. Aan de andere kant kan de werknemer door een bonus of loonsverhoging aan het einde van het jaar juist boven de bovengrens uitkomen. In deze gevallen krijgt de werkgever geen jeugd-LIV.

Einde jeugd-LIV per 2024

Omdat werknemers van 21 jaar sinds 1 juli 2019 recht hebben op het volledige minimumloon, komen ze sinds 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor jeugd-LIV. Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen deze werknemers wel onder het LIV vallen. Per 2024 wordt het jeugd-LIV overigens helemaal afgeschaft.