Laatste kans voor correcties LIV en LKV over 2018

15 april 2019 | Door redactie

Werkgevers hebben nog maar een paar weken de tijd om hun voorlopige berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV’s) over 2018 te controleren en eventuele correcties in te dienen. Wijzigingen moeten uiterlijk 1 mei doorgevoerd zijn.

Woensdag 1 mei is de harde deadline voor de controle van de berekening van de voorlopige berekening van de voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Het gaat om het LIV, het jeugd-LIV en de LKV’s. Als een werkgever in de voorlopige berekening van de Belastingdienst nog fouten ontdekt, kan hij die tot en met 1 mei corrigeren.

Bezwaar en beroep na beschikking

Correcties die worden gedaan ná 1 mei 2019 neemt de Belastingdienst niet mee in de uiteindelijke beschikking voor de tegemoetkomingen uit de WTL (tools) over 2018. Werkgevers krijgen deze beschikking in augustus (tool) en kunnen dan alleen nog in bezwaar gaan. Dat moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Het is dus even opletten geblazen wanneer die beschikking precies bij uw organisatie op de mat valt.
Als een werkgever een correctie te laat doorvoert, wordt deze wel nog opgenomen in de polisadministratie van UWV. Het is daarom niet verstandig om later ontdekte fouten te negeren.

Nog even wachten op uitbetaling

Hoewel werkgevers de voorlopige berekening al vóór 14 maart in de bus hadden liggen, moeten ze nog even wachten op de uitbetaling van de voordelen. Die vindt namelijk pas plaats na de definitieve beschikking. Hiervoor geldt dezelfde termijn als voor het aantekenen van bezwaar: binnen zes weken na dagtekening van de beschikking krijgen werkgevers dus hun geld. Daarbij geldt als extra aandachtspunt dat de Belastingdienst eventuele openstaande bedragen die de werkgever nog moet betalen, kan verrekenen met het te ontvangen LIV, jeugd-LIV en LKV.