LKV en LIV: voordeel per werknemer per uur

17 september 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Wet tegemoetkomingen loondomein geïntroduceerd. Hierin wordt het huidige systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) en lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze voordelen werken anders dan de premiekorting: uw onderneming krijgt straks per werknemer een bedrag per uur.

De nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) bevat twee nieuwe voordelen voor uw onderneming. Als het voorstel aangenomen wordt, wordt per 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd. Per 1 januari 2018 komt daar het loonkostenvoordeel (LKV) achteraan. Het bestaande stelsel van premiekortingen moet dan het veld ruimen. In tegenstelling tot de huidige korting op de premies werknemersverzekeringen, krijgt u dan een vast bedrag per werknemer per uur. Dat werkt als volgt:

  • Het LKV voor het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers bedraagt € 3,05 per werknemer per uur met een maximum van € 6.000 per werknemer per jaar. Uw organisatie krijgt dit voordeel gedurende maximaal drie jaar. Als u een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst, heeft u één jaar recht op dit voordeel.
  • Het LKV voor werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen, bedraagt € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Dit voordeel krijgt u gedurende maximaal drie jaar.

Voor LIV is uurloon doorslaggevend

Ook het LIV is een vast bedrag per werknemer per uur. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen werknemers:

  • Voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het wettelijk minimumloon verdienen – dat is volgens het wetsvoorstel van € 9,90 tot en met € 10,88 per uur – bedraagt het voordeel € 1,01 per werknemer per uur met een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar.
  • Voor werknemers die tussen de 110% en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen – dat is volgens het wetsvoorstel van € 10,89 tot en met € 11,87 per uur – bedraagt het voordeel € 0,51 per werknemer per uur met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar.