Loonkostensubsidie ingeruild voor dispensatie: geen LIV!

10 oktober 2017 | Door redactie

De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen hogere loonkosten, maar lopen mogelijk wel het lage-inkomensvoordeel (LIV) mis!

Er komt een einde aan de loonkostensubsidie uit de Participatiewet. Uit het regeerakkoord 2017 (tool) blijkt dat dit instrument vervangen wordt door loondispensatie. Die dispensatie houdt in dat werkgevers arbeidsbeperkte werknemers niet langer het volledige wettelijk minimumloon uitbetalen en gecompenseerd worden met een subsidie (tool), maar dat ze de werknemer direct een lager loon betalen. De werknemer krijgt van de gemeente vervolgens een aanvulling op dat lage loon.

Geen combinatie meer met lage-inkomensvoordeel

Door de loonkostensubsidie te vervangen door de loondispensatie vervalt er voor werkgevers een belangrijk voordeel: het LIV. Dit krijgen zij immers alleen voor werknemers die minimaal 100% van het wettelijk minimumloon verdienen. Als zij werknemers met een arbeidsbeperking minder gaan betalen dat dan minimumloon, lopen zij dus een voordeel mis dat kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.