Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er geen voordeel wordt misgelopen.

27 juli 2020 | Door redactie

Uw organisatie kan bij het aannemen van een stagiair al vanaf het begin van de stage recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Er moet dan wel aan twee eisen zijn voldaan:

  • Uw organisatie betaalt de stagiair een vergoeding waar loonheffingen op worden ingehouden. De stagiair is dus opgenomen in de loonaangifte.
  • De stagiair vraagt zelf binnen 3 maanden na het begin van zijn stage een doelgroepverklaring LKV aan bij UWV (of machtigt uw organisatie om dat te regelen).

Looptijd inclusief stageperiode

Komt de stagiair na zijn stage als werknemer bij uw organisatie in dienst, dan kan het LKV gewoon doorlopen. De totale looptijd is (momenteel) maximaal 3 jaar, dat is dan inclusief de stageperiode. Als na de stage de doelgroepverklaring pas wordt aangevraagd, zal het meestal te laat zijn, omdat de werknemer tijdens zijn stage al in (fictieve) dienstbetrekking was en dus de deadline om een doelgroepverklaring te regelen al verstreken is.

Alsnog LKV na indiensttreding

Kreeg de stagiair tijdens zijn stage geen stagevergoeding waarover uw organisatie loonheffingen moest berekenen? Bijvoorbeeld alleen een onbelaste reiskostenvergoeding? Dan moet hij – als hij aansluitend bij uw organisatie in dienst komt – de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na indiensttreding regelen om ervoor te zorgen dat uw organisatie alsnog recht krijgt op loonkostenvoordeel. De stageperiode telt dan ook niet mee voor de looptijd van het LKV.

Meer informatie over opleidingskosten voor werknemers vindt u in de toolbox Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten.

Bijlagen bij dit bericht